NICE yearly meeting Kaloe Vig

Europe/Copenhagen
Kaloe Vig kursuscenter

Kaloe Vig kursuscenter

  • 1
   Higgs physics with ATLAS
   Speaker: Stefania Xella
  • 2
   tau identification in ATLAS
   Speaker: Mogens Dam
  • 3:00 PM
   break
  • 3
   Stopping at RHIC, a bridge to LHC.
   Speaker: Hans Hjerting
  • 4
   Anti-deuteron coalescence at RHIC
   Speaker: Casper Nygaard
  • 5
   The ALICE TPC laser calibration system
   Speaker: Carsten Søgaard
  • 6
   The ALICE FMD readout
   Speaker: Christian Holm
  • 7
   The ATLAS TRT
   Speaker: Peter Hansen
  • 6:00 PM
   break
  • 8
   Discussion session (budget, news, applications)
   Speaker: everybody
  • 9
   Når fototer danner par
   Speaker: Ulrik Uggerhøj
  • 10
   Sandwich targets
   Speaker: Heine Thomsen
  • 11
   Ionisering af ædelgasser med antiprotoner
   Speaker: Helge Knudsen
  • 12
   Positron beams
   Speaker: Mikkel Lund
  • 10:35 AM
   break
  • 13
   The W mass measurement
   Speaker: Esben Klinkby
  • 14
   Ikke kommuterende geometri
   Speaker: Peter Rosendahl
  • 15
   GRID tools for high energy physics
   Speaker: Frederik Orellana