January 25, 2016
HC Ørsteds instituttet
Europe/Copenhagen timezone
DIBS’16 er et seminar, der samler universiteter og virksomheder, der har erfaring med eller interesse for leverancer af instrumenter til store forskningsinfrastrukturer, såkaldte Big Science anlæg. Opbygning af instrumenter til Big Science anlæg medfører kompetence- og teknologiudvikling på højt niveau, og kan hermed blive til gavn for både de akademiske miljøer og virksomheder. Målet med DIBS’16 er derfor at styrke udvekslinger mellem disse aktører og sikre en mere effektiv opbygning af udstyr og flere danske leverancer af instrumenter i fremtiden.
Starts
Ends
Europe/Copenhagen
HC Ørsteds instituttet
Auditorium 3
Universitetsparken 5 2100 København