Indico has been upgraded. It is back in production.

May 27 – 28, 2019
Fænø Park
Europe/Copenhagen timezone
Tilmeldingsfristen er den 10. maj!

Årsmødet i Dansk Fysisk Selskab kommer i år til at ligge 27.-28. maj, og vil igen foregå på SUND&SKOV (Fænø Park) ved Middelfart. Programmet vil indeholde både fælles plenar-foredrag og foredrag i parallelle tematiske sessioner, samt selvfølgelig poster-session, middag og godt samvær med nuværende, tidligere og kommende kollegaer og studiekammerater!

For an English version, see here.

Foredragsholdere

De bekræftede inviterede foredragsholdere til Årsmødet er:

 • Joao Mendonca, DTU Space, Exploring the Climate of Exoplanets
 • Jonathan Bohr Brask, DTU Physics, Entanglement in Quantum Thermal Machines
 • Anne E. B. Nielsen, AU, Quasiparticles in Topological Quantum Systems
 • John Bulava, SDU, Hadron Scattering Amplitudes from High-Performance Computing
 • Markus Ahlers, KU NBI, IceCube: Neutrinos and Multimessenger Astronomy
 • Pernille Klarskov Pedersen, AU, Imaging of carrier dynamics on the nanoscale with terahertz nanoscopy
 • You Zhou, KU NBI, Probing the universe's primordial soup at the LHC
 • Dirch H. Petersen, DTU Physics, Microelectrode based metrology for magnetic tunnel junctions
 • Lars Pleth Nielsen, Teknologisk Institut, On the impact of different plasma technologies on coating properties
 • Hugh Simons, DTU Physics, Multi-scale structural dynamics in oxide multiferroics
 • Christa Gall, KU NBI, Searching for the Known Unknowns: Lightening up the Dusty Universe
 • Karen Chan, DTU Physics, Computational Electrocatalysis for Sustainable Energy Conversion

 Planned Plenaries:

 • Heather Lewandowski, University of Boulder, Colorado, Engaging Students in Authentic Scientific Practices in Physics Lab Courses
 • After-dinner foredrag v. Thomas Tauris, AU: Neutron Stars and Black Holes: Mergers and More Magic

Årsmødet vil derfor give mulighed for at se de nyeste resultater indenfor en bred vifte af fysiske discipliner, fra Partikel- og Materiale-fysik til fundamental, kvantemekanisk termodynamik og exoplaneters klima. Der vil desuden være tematiske sessioner om plasmafysik og om eksperimenter som en del af fysikundervisningen samt, som noget nyt, en ”Town Hall”-session:

Town Hall Session:

Private fondes bidrag til forskning inden for naturvidenskabelig og teknisk forskning

 • Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør, Villum Fonden
 • Morten Bache, senior scientific officer, Novo Nordisk Fonden

Udover de inviterede foredrag vil der naturligvis også være en lang række "contributed" foredrag i programmet, idet vi med DFS' Årsmøder gerne vil skabe en god ramme for at også yngre fysikere kan præsentere deres arbejde for fagfæller.

Alle deltagere, særligt studerende, opfordres til at medbringe en poster, og der vil være kontante præmier til både det/de bedste foredrag og den/de bedste poster, og vinderne vil desuden blive inviteret til at skrive en artikel om deres projekt til KVANT.

Der vil i år være fripladser til både gymnasielærere og studerende, og medlemskab af DFS vil som altid medføre en rabat på konferencegebyret.

Ansøgning om friplads skal sendes til DFS' formand på hald@fysik.dtu.dk inden 10. maj. Ansøgningen skal være begrundet og med angivelse af titel på den ønskede præsentation (talk eller poster).

Tilmelding sker ved klikke på "registration" i menuen til venstre eller følge linken forneden. Registreringen er først afsluttet ved betaling. Betaling kan gøres med paypal eller gængse kreditkort (via paypal.dk).

Starts
Ends
Europe/Copenhagen
Fænø Park
Oddevejen 8, 5500 Middelfart, Danmark Telefon: 63401906 WWW: sundogskov.dk
The call for abstracts is open
You can submit an abstract for reviewing.
Registration
Registration for this event is currently open.