May 27 – 28, 2019
Fænø Park
Europe/Copenhagen timezone
Tilmeldingsfristen er den 10. maj!

Registration

Danish Physical Annual meeting

Contact info
DFS' formand, hald@fysik.dtu.dk

Alle deltagere, særligt studerende, opfordres til at medbringe en poster, og der vil være kontante præmier til både det/de bedste foredrag og den/de bedste poster, og vinderne vil desuden igen i år blive inviteret til at skrive en artikel om deres projekt til KVANT.

Medlemsskab af DFS vil som altid også medføre rabat på konferencegebyret og der vil være fripladser til både gymnasielærere og studerende der er medlemmer af DFS. En forudsætning for friplads er, at man præsenterer en poster eller giver et foredrag.

Tilmeldingsfristen er den 10. maj! Ansøgning om friplads skal sendes inden 10. maj. Ansøgningen skal være begrundet og med angivelse af titel på den ønskede præsentation (talk eller poster).

Med de bedste hilsner,

Kristoffer Haldrup, formand for Dansk Fysisk Selskab, På vegne af arrangørkommiteen